Innan besöket

Ditt första besök börjar med att du får beskriva dina besvär, din hälsostatus och dina förutsättningar.
Därefter görs en fysisk och neurologisk undersökning.
Du får då ta av dig ner till underkläderna varpå jag kommer ber dig vrida och vända dig i olika positioner samtidigt som hen tittar och känner för att bedöma var ditt problem sitter och hur behandlingen ska läggas upp.

Hur lång tid tar det?

Första besöket tar ca 35-40 minuter för att inrymma både samtal, undersökning och behandling. De fortsatta besöken tar sedan ca 25-30 minuter.

Måste jag ta av mig kläderna?

Generellt sett, ja. Dina underkläder behåller du på, men för att kunna göra en bra bedömning och ge bästa möjliga behandling är det viktigt att jag kan se och känna ordentligt.
På behandlingsbänken får du ofta en handduk över dig på de delar av kroppen där jag inte behöver komma åt för din behandling.

Om du av t.ex. religiösa, kulturella eller några andra skäl känner dig väldigt obekväm med att klä av dig, berätta det så kan vi tillsammans se hur behandlingen kan läggas upp så att du känner dig bekväm.

 

Vad är KIROPRAKTIK

Kiropraktik är i dag ett primärvårdgivande yrke med unika principer relaterade till rörelseapparatens funktion, samt individens hälsa och välmående. Undersökning och behandlingen sker primärt med händerna och ordet kiropraktor kommer från grekiskans chiro = händer, praktos = att göra. Vanliga besvär och sökorsaker är ryggont, huvudvärk, nackspärr och ischias, men även idrottsskador, arbetsrelaterade besvär samt ryggbesvär under och efter graviditet.

Det finns en rad olika orsaker till varför vi upplever smärta eller utvecklar en funktionsstörning i rörelseapparaten, t.ex. ojämn belastning, monotona arbetsuppgifter, dålig ergonomi, ogynnsam kroppshållning, stress, trauma etc. En funktionsstörning kan ha förelegat under en lång tid innan smärtsymtom träder fram.

Den kiropraktiska undersökningen och behandlingen fokuserar på att finna de funktioner i rörelseapparaten som är nedsatta och återställa dem för att på så sätt optimera kroppens egen läkningsförmåga. Den nedsatta funktionen kan bl.a. bestå i nedsatt ledrörlighet, nedsatt muskelflexibilitet, felaktigt rörelsemönster etc. För att ställa diagnos använder sig kiropraktorn av både neurologiska och ortopediska tester. Utöver detta så tillkommer undersökningsmoment som bland annat innefattar undersökning av ledrörlighet, rörelsemönster och muskelfunktion.

Sjukdomshistorian och resultatet av undersökningen vägs samman till en diagnos och är denna lämpad för kiropraktisk behandling planeras ett behandlingsupplägg i samråd med patienten. Kiropraktorn arbetar utefter den biopsykosociala modellen och ser alltid till hela patienten och patientens situation. Vid behov av ytterligare utredning hänvisas patienten vidare till läkare.

Behandlingsmetoderna som en kiropraktor har att tillgå är bla. HVLA-manipulation (High Velocity Low Amplitude) samt ledmobilisering dessa används för att normalisera rörligheten i den specifika leden. Mjukdelsbehandling såsom stretching/töjning och behandling av triggerpunkter syftar till att återställa muskelflexibiliteten. Behandlingen kompletteras därutöver med individuellt anpassad rehabilitering, i form av lämpliga övningar och råd för att påskynda tillfrisknandet och förebygga framtida besvär.

 

 

 

 

Akut nackspärr – behandling av nackspärr


Nackspärr, ont i nacken. Plötsligt händer det. Det går inte att vrida på nacken, den har fastnat och det gör väldigt ont. Åkomman kallas för akut nackspärr och är en vanlig orsak till att söka vård hos en legitimerad kiropraktor.

Som en blixt från klar himmel
En liten vridning och plötsligt är det stopp. Lederna mellan kotorna i nacken har fastnat och musklerna runt omkring är i kramp. Snart blir området svullet och irriterat och det onda kan börja stråla ut i axeln eller armen.

Det finns hjälp att få
Kiropraktisk behandling innebär ofta snabba, specifika tryck eller justeringar där de låsta ledernas rörlighet förbättras och återställs. Det finns även mjukare metoder att behandla lederna med, efter behov och patientens önskan. Även stretching och uppmjukning av de spända musklerna ingår i sådan behandling.

Några vanliga orsaker till en akut nackspärr:

  • Sitta i drag på kontoret eller sova med öppet fönster
  • Köra bil med öppet fönster eller med luftkonditioneringen på. Psykisk stress som gradvis bygger upp spänningar i kroppens muskler, ofta utan att vi märker det tills nackspärr är ett faktum
  • Dålig sovställning – kudde utan tillräckligt stöd för din nacke eller för hög kudde
  • Pisksnärtskada – whiplashskada. Dålig ergonomi och ensidiga arbetsställningar

Förebyggande åtgärder
Många av oss behöver sällan eller aldrig tänka på nacken, helt enkelt därför att den för det mesta fungerar som den ska. Men en del får återkommande besvär, ofta p. g. a. gamla skador, ensidiga arbetsställningar eller långvarig stress.

Ring på 0736 555 318 så hjälper jag dig. Jag finns nära tills hands, bredvid Fältöversten i Stockholm!